מן הפסיקה: "סרטן הערמונית נקבע כמחלת מקצוע"

מן הפסיקה: "סרטן הערמונית נקבע כמחלת מקצוע"

חשיפה לחומרים מסרטנים במהלך העבודה: מחקרים עולמיים קובעים כי חומרים שגורמים לממאירות עלולים להימצא במקומות עבודה. מדובר למשל על חומרים כימיים, פליטות של בעירה, קרינה, וכולי. מחקרים אילו מוכיחים את הקשר בין עבודה בסביבת חומרים מסרטנים אילו ובין התפרצות מחלת הסרטן, ומכאן ההכרה של הביטוח הלאומי במחלות אילו כמחלות מקצוע.

חוות דעת שנייה לאבחון מחלת הסרטן

חוות דעת שנייה לאבחון מחלת הסרטן

בעבור חולי סרטן, הגילוי בדבר הופעתו של הגידול הסרטני מעלה שורה ארוכה של חששות ופחדים, אשר במקרים לא מעטים, מתעצמים עקב מידע המופיע ברחבי הרשת, אשר בחלקו אינו מדויק ואינו מתייחס פרטנית למצבם.

חוות דעת רפואית לחולי סרטן לביטוח לאומי

חוות דעת רפואית לחולי סרטן לביטוח לאומי

חוות דעת רפואית היא מסמך הנכתב על ידי רופא מומחה, שבו ניתנת התייחסות נרחבת למצבו הרפואי, הבריאותי והתפקודי של מושא חוות הדעת. כאשר חוות הדעת נכתבת עבור המוסד לביטוח לאומי, לרוב היא מיועדת לתמוך בטענותיו של המבוטח בנוגע ללקויות מהן הוא סובל בבואו להתייצב בפני הוועדה הרפואית או לערער על החלטותיה.

חוות דעת רפואית לתביעת רשלנות

חוות דעת רפואית לתביעת רשלנות רפואית

חוות דעת רפואית היא בין המסמכים החשובים ביותר שיש לצרף לכל תביעה משפטית המוגשת בגין רשלנות רפואית. למעשה במקרים חריגים בלבד תתקבל תביעת רשלנות רפואית ללא חוות דעת רפואית, אך בכל מקרה לא ניתן יהיה למקסם את כספי הפיצויים מבלי לצרף לתביעה חוות דעת רפואית.