פטור ממס הכנסה לבעלי נכות רפואית

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

24196926_xlאחד מעקרונות הבסיס, עליהם מושתתת החברה המודרנית במרבית המדינות המפותחות ברחבי העולם, הוא התפיסה לפיה, אף שכל חבר בקהילה מחוייב לתרום את חלקו למען החברה, הרי שמטבע הדברים, לא כל אדם מחזיק ביכולת לתרום תרומה שווה בדומה לרעהו.

משכך, כל אדם תורם בהתאם למידת יכולתו, כאשר מי שמחזיק במשאבים גדולים יותר – יידרש לתרום יותר בהתאם. תפיסה זו מוכרת בשם ״מיסוי פרוגרסיבי״, ונהוגה בימינו בכל רחבי העולם המפותח.

במדינת ישראל, עיקרון זה בא לידי ביטוי בין היתר במה שמכונה ״מס הכנסה״, דהיינו מיסוי המוטל על הכנסותיהם של תושבי המדינה מעבודה או מרווחי הון ממקורות שונים. בהתאם לשיטת המיסוי הפרוגרסיבית הנהוגה בימינו, שיעור המס אותו כל תושב נדרש לשלם נקבע בראש ובראשונה בהתאם לגובה הכנסותיו, כאשר ככל שאלו עולים – כך עולה בהתאם גובה המיסוי המוטל על התושב.

חרף האמור, קיימים מקרים בהם תושבי המדינה זכאים ליהנות מהנחות שונות בגובה מס ההכנסה המוטל עליהם, וזאת בגין מצבם האישי, הכלכלי או החברתי. בין היתר, תושבי המדינה אשר מצויים במצב רפואי קשה, הפוגע ביכולתם להשתכר מעבודה, ומטיל עליהם עול כלכלי נוסף, זכאים ליהנות מהקלה בנטל המס, ובמקרים מסוימים אף לפטור מלא מתשלום מס הכנסה, כפי שיפורט להלן.

פטור ממס הכנסה לבעלי נכות רפואית – מה הנוהל?

על מנת ליהנות מפטור בגין תשלום מס הכנסה, על התושב בראש ובראשונה להוכיח כי עקב מצבו הבריאותי או הנפשי, יכולתו להמשיך ולהשתכר מעבודה נפגעה באופן משמעותי. על מנת להוכיח זאת, על התושב לפנות בראש ובראשונה למוסד לביטוח לאומי, המופקד מתוקף חוק על הסוגיה שלהלן, וזאת בבקשה לקבלת קצבת נכות כללית, לה זכאים תושבי המדינה בגילאי העבודה אשר הוגדרו להם אחוזי נכות ברמה של 60% לפחות.

לאחר הגשת הבקשה, התושב יזומן להתייצב בפני ועדה רפואית, אשר בסמכותה לבחון את מצבו הרפואי ולקבוע האם הינו זכאי לקבלת קצבת הנכות, וכן תוספות שונות לקצבה אשר עשויות להינתן על בסיס מצבו הרפואי של התושב. יש לזכור בהקשר זה, כי לעיתים הוועדה הרפואית בוחרת להגדיר לתושב אחוזי נכות זמניים, לפרק זמן מוגדר מראש, כאשר לאחר פקיעתם, פוקעת גם זכאותו של התושב ליהנות מקצבת הנכות ומהתוספות הנלוות.

לאחר התייצבותו בפני הוועדה הרפואית, ומשעה שנקבעו לו אחוזי נכות, ייתכן שהתושב יהא זכאי גם ליהנות מפטור מתשלומי מס הכנסה בגין רווחיו מעבודתו, וכן ממקורות הכנסה נוספים שברשותו. פטור זה אינו מוחלט, וניתן עד לתקרת גג, המוגדרת בנהלים ונוטה להשתנות ממועד למועד.

האם פטור מתשלום מס הכנסה ניתן לכל מי שהוגדר כסובל מנכות רפואית?

על מנת ליהנות מפטור מתשלום מס הכנסה, לא די בכך שהתושב יהא מוגדר כסובל מנכות רפואית. בהתאם לנהלים, המוסדרים בפקודת מס הכנסה, פטור מתשלום מס הכנסה ניתן אך לתושבי המדינה אשר הוגדרו להם אחוזי נכות קבועים, או בתוקף לפרק זמן של לפחות 184 יום.

בנוסף, הפטור מוענק אך לתושבים אשר הוגדרו להם אחוזי נכות מלאים (100%) בגין סעיף ליקוי אחד, ולחילופין 89% בגין מספר ליקויים, המחושבים במצטבר. יש לזכור בהקשר זה, כי לא כל תושב אשר הוכרה זכותו לקבלת קצבת נכות כללית, הדורשת כזכור קביעת אחוזי נכות ברמה של 60% ומעלה, יהא זכאי גם לקבלת פטור מתשלומי מס הכנסה. לצורך כך, עליו לעמוד התנאים המופיעים לעיל, שכן קבלת קצבת נכות כללית אינה גוררת אוטומטית זכאות לפטור מתשלום מס הכנסה.

 

תוכן עניינים
Picture of עומר בר לב
עומר בר לב

מתמחה בתחום מעל 15 שנה. וממייסדי האתר iscort

למימוש הזכויות הרפואיות שלכם חייבים עו"ד פנו עוד היום לעו"ד הראל יטיב!

חייגו עכשיו או השאירו לנו את הפרטים שלכם ונסייע לכם בהקדם האפשרי