נקודות זיכוי ממס הכנסה בעד ילד או בוגר עם מוגבלות

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

19410765_xxlאחד מהחששות הגדולים ביותר בקרב כל אדם המגדל ילדים, הוא מפני אירוע חריג, או מחלה קשה, אשר יפגעו בצמיחתם הטבעית והנורמאלית של הילדים, ויהפכו אותם לתלויים לחלוטין בהוריהם, במקרים לא מעטים לצמיתות.

מצב מסוג זה, בנוסף להשלכות הרגשיות והאישיות הכבדות מנשוא על כל בני המשפחה, מטיל לרוב מעמסה כלכלית לא מבוטלת על ההורים, אשר הוצאותיהם החודשיות נדרשות לכלול כעת גם טיפולים רפואיים שונים, או רכישת עזרים רפואיים העולים ממון רב.

יש לזכור עם זאת, כי בהתאם לחוק, תושבי ישראל, אשר ילדם סובל ממצב רפואי קשה, אשר יוצר מגבלה ממשית על יכולת התנהלותו העצמאית, זכאים ליהנות מסיוע כספי מטעם המדינה. סיוע מסוג זה ניתן בדמות נקודות זיכוי במס הכנסה, אשר משמען הגדלת ההכנסה הכספית של בני המשפחה נטו, והקלה בנטל המס המוטל עליהם.

נקודות זיכוי במס הכנסה בגין בן משפחה מוגבל – מה התנאים?

בהתאם לפקודת מס הכנסה, במסגרת סעיף 45, הורים לילדים הסובלים ממוגבלות רפואית או נפשית זכאים ליהנות משתי נקודות זיכוי שנתיות, אשר ניתנות לאחד מההורים המכניס משכורת, או לשניהם בחלוקה שווה. במידה וההורים מגדלים ילד שני אשר אף הוא סובל ממוגבלות, הם יהיו זכאים לשתי נקודות זיכוי נוספות, ובסך הכול 4 נקודות זיכוי שנתיות.

יש לשים לב בהקשר זה, כי הקריטריונים המגדירים זכאות לקבלת נקודות הזיכוי משתנים בהתאם לגילו של הילד הסובל ממוגבלות, כאשר החלוקה היא בין ילד מוגבל עד לגיל 18, ובין ילד מוגבל מגיל 18 ואילך.

קריטריונים לקבלת נקודות זיכוי בגין ילד מוגבל מתחת לגיל 18

הקריטריונים, אשר הילד נדרש לעמוד לפחות באחד (או יותר) מהם לצורך זכאות לנקודות הזכות, הינם:

 • הילד זכאי לקבלת גמלת ילד נכה, גם במידה וזאת אינה ממומשת מסיבות שונות.
 • הילד סובל מעיוורון
 • הילד סובל משיתוק מאחת מגפיו
 • הילד סובל מפיקוד שכלי, ומחזיק באבחנה רפואית תומכת
 • עקב קשיי התנהלות משמעותיים, הילד הועבר לאחת ממסגרות החינוך המיוחד

קריטריונים לקבלת נקודות זיכוי בגין ילד מוגבל מעל לגיל 18:

הקריטריונים, אשר הילד נדרש לעמוד לפחות באחד (או יותר) מהם לצורך זכאות לנקודות הזכות, הינם:

 • לילד הוגדרו אחוזי נכות לצמיתות ברמה של 74% ומעלה
 • חרף היותו בן 18, הילד עודנו מצוי באחת ממסגרות החינוך המיוחד, וזאת עד מועד סיום לימודיו התיכוניים
 • הילד אינו בעל יכולת התנהלות עצמאית, כאשר לצורך עמידה בקריטריון זה, על הילד לעמוד בשלוש קריטריוני משנה:
 • הסתמכות על שולחן ההורים.
 • ליקוי רפואי חמור (עיוורון או שיתוק גפים)
 • פיגור שכלי מאובחן

יצוין בהקשר זה, כי במקרים מסוימים, וככל שהילד מטופל שלא על ידי הוריו, כי אם על ידי אחד מאחיו, אשר מונה כאפוטרופוס שלו, הרי שאחיו יהא זכאי לקבלת נקודות הזיכוי כאמור, כתחליף להורה.

מימוש נקודות זיכוי במס הכנסה

לצורך מימוש נקודות הזיכוי כאמור, על המבקשים לעשות כן להגיש בקשה מתאימה, על גבי טופס 116 א', ולהעבירו לידי פקיד השומה הקרוב למקום מגוריהם. לטופס יש לצרף גם את מלוא המסמכים הרפואיים הרלוונטיים, המעידים אודות הזכאות למימוש נקודות הזכות.

כדאי גם לזכור, כי במידה , הרי שניתן גם לקבל החזרי מס רטרואקטיביים לפרק זמן של 6 השנים האחרונות טרם הגשת הבקשה. זאת בתנאי שבמהלך תקופה זו ההורים היו זכאים לנקודות הזכות כאמור.

תוכן עניינים
Picture of עומר בר לב
עומר בר לב

מתמחה בתחום מעל 15 שנה. וממייסדי האתר iscort

למימוש הזכויות הרפואיות שלכם חייבים עו"ד פנו עוד היום לעו"ד הראל יטיב!

חייגו עכשיו או השאירו לנו את הפרטים שלכם ונסייע לכם בהקדם האפשרי